Druidaság

A druidák és az OBOD

A Bards, Ovates & Druids Rendje spirituális módszerként és gyakorlatként dolgozik a druidasággal, amely három nagyobb vágyunkról szól:

  • hogy kreatívak lehessünk életünk minden területén,
  • hogy képesek legyünk kommunikálni a természettel és
  • hogy hozzáférjünk a bölcsesség forrásához.

Ezen vágyak mindegyike önmagunk más-más aspektusából fakad, amelyet énekmondóként, sámánként és bölcsként megszemélyesíthetünk. A druidaságban a „Bard” tanítások segítenek a bennünk lévő énekes, művész vagy mesemondó nevelésében, a kreatív énünk megélésében. Az „Ovate” tanítások segítik a sámánt, a természet szerelmesét, a bennünk lévő gyógyítót felszínre hozni. Míg a „Druid” tanítások a belső bölcsességünk fejlesztését segítik: a mindannyiunkban lakozó bölcs elérését.

E különböző megközelítések mindegyike az ősi druidák inspirációjából merít, akik egy vallás független, mágikus és tudás alapú hagyomány őrzői voltak, amelyek a kereszténység eljövetele előtt léteztek, és akiknek hatása Írország nyugati partjaitól Franciaország nyugati partjáig nyomon követhető volt, sőt azon túl is.

A druidák gyakorlatát a hetedik században felváltotta a kereszténység, és bár keveset tudunk ezekről az ősi bölcsekről, mégis a druidák gondolatai által inspirált csoportok a tizennyolcadik század elején újra elkezdtek kialakulni Nagy-Britanniában. Mint a magvak, amelyek évszázadokon át szunnyadtak, mielőtt hirtelen újra virágoznának. Ezek a magok a várakozás évszázadai alatt is gyarapodtak és tanultak, hogy a magukba szívott tudás által, egy régi hagyományokat felelevenítő, de mégis modern és ember közeli spirituális világot tárjanak elénk. A druidaság újra feléledt, amit brit, francia és német tudósok indítottak el. Lenyűgözte őket a téma és a megközelítése, melyet ma is folytatnak több rend és független csoport tagjaiként. Ez a világ, a kereszténység előtti korszakból származó mitológiából és folklórból merít, elsajátítva az akkori hagyományok, tanítások legjavát, amelyek kiegészültek a modern kori tudományok és vallások tudásával és tapasztalataival.

A druidák különösen azok számára vonzóak, akik a hagyományos vallásgyakorlatok helyett vagy mellett, spirituális tudást és kapcsolatot keresnek a Földdel és az őseikkel. A mai rohanó és környezetpusztító világban, jó egy pillanatra megállni és érezni, hogy vannak gyökereink, még ha a virágunk folyamatosan változik is, valamint fontos a Föld iránti tiszteletet újra feléleszteni.

A druidaság ahogy más szerzők látják

Mit jelent ma druidának lenni? A druidaság mindenekelőtt a zöld Földben gyökerező, spirituális ösvény követését jelenti. Ez azt jelenti, hogy részt veszünk egy élő nyugati spirituális hagyományban, amely számos forrásból merít, beleértve a kelta bölcsesség tanításainak fennmaradt hagyatékát is, de sok nép és kor tudását felkarolja. Az egyik módja, hogy tanulni kell az archaikus hagyományokból, a több évszázados modern druida tudásból és bölcsességből, és magának az élő Földnek a mindig változó tanításaiból. De jelentheti azt is, hogy a hitbeli és vallási kérdések tapasztalati megközelítését alkalmazzuk, amely feloldja a merev vallási keretrendszereket, a belső fejlődés, a természet és a szellem birodalmával való egyéni érintkezés érdekében.
John Michael Greer, Druidry – A bölcsesség zöld útja

Ez egy hozzáállás, egy megértés, egy rendkívül egyszerű és természetes életfilozófia. Sokak számára gazdag és ősi vallás, misztikus spiritualitás. Mások számára ez egyszerűen egy iránymutató életmód, egy ösvény amin elindulhat. Teljesen nyitott és ingyenes bárki számára.
Emma Restall Orr, druida papnő

Ahelyett, hogy szervezett vallás lenne, a druidaság személyes, egyéni életutat kínál, amely ugyanolyan könnyen a modern városi élet részévé válhat, mint a vidéki életé. Ösztönösen összeköt bennünket a járdák alatti föld éltető energiáival és a legmagasabb iroda- vagy lakótömb feletti égbolttal.
Cassandra Eason, A modernkori druidák

Mi az a Druidaság? Egy spirituális ösvény, egy életforma, egy filozófia, a druidák mind ezek… mindaz, ami a Föld része. Mint egy nagy fa, amely táplálékot merít a gyökerein keresztül, a Druidaság bölcsességet merít ősi örökségéből. A druidáknál van egy mondás, miszerint „Minden fa leveleket hoz és virágzik, amelyeket idővel ledob és újra a földdel eggyé válik”. A Druidaság nem a múlt másolatát mutatja be és élteti, de abból merítve egy új generáció növekedését segíti.
Cairistiona Worthington, Útmutató kezdőknek a druidához

Druidák és ünnepi viseleteik

A druidák hét ajándéka
OBOD: Philip Carr-Gomm

forrás: druidry.org

error: Védett tartalom !!